Tipografi

Yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniğidir. Font (yazı tipi), font büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonları ile yapılır. Yayımlanacak içeriğin bir forma sokulması veya tasarımı olarak da tanımlanabilir. Tipografi kelimesi ise fransızcadan dilimize geçmiştir.
Kısaca tipografi elle yazı çizme sanatıdır..