Master Page

Kalıp, birçok sayfaya hemen uygulayabildiğiniz bir arka plana benzer. Kalıpta bulunan nesneler uygulanan bu kalıpla birlikte tüm sayfalarda görüntülenir. Belge sayfalarında görüntülenen kalıp öğeleri noktalı kenarlıkla çevrilir. Kalıpta yaptığınız değişiklikler otomatik olarak ilişkili sayfalara uygulanır. Kalıplarda yaygın olarak tekrarlanan logolar, sayfa numaraları, üstbilgiler ve altbilgiler vardır. Belge sayfalarında yer tutucu olarak görev yapan boş metin ve grafik çerçeveleri de vardır. Kalıp öğesi geçersiz kılınmadıkça belge sayfasında seçilemez.

Kalıplarda belge sayfalarında olduğu gibi birden çok katman olabilir. Tek katmandaki nesnelerde katman içinde kendi yığın düzenleri vardır. Kalıp sayfa katmanındaki nesneler belge sayfasında aynı katmana atanan nesnelerin arkasında görüntülenir.

Kalıp öğesinin belge sayfasındaki öğelerin önünde görüntülenmesini isterseniz kalıptaki nesneye daha yüksek bir katman atayın. Yüksek katmandaki kalıp öğesi alt katmanlardaki tüm nesnelerin önünde görüntülenir. Tüm katmanların birleştirilmesi kalıp öğelerini belge sayfasına ait nesnelerin arkasına taşır.